ns繹z

D羹nya Finans metropollerinden biri olan Frankfurt織ta Alevi K羹lt羹r
Merkezi Cem Evi織 nin a癟覺l覺s覺n覺 yap覺yoruz. Alevi K羹lt羹r Merkezi Ekim 2007 tarihinde 18. kurulus y覺l覺n覺 dolduruyor. Cem Evi織nin a癟覺l覺s覺 Alevi K羹lt羹r Merkezine bir 18. yas g羹n羹 hediyesidir. FAKM, 1989 y覺l覺nda su an, 癟ok az覺 aram覺zda bulunan kurucu 羹yelerle birlikde 50 ye yak覺n canlar覺m覺z taraf覺ndan kuruldu, an覺lan tarihten itibaren 3 ayr覺 dernei b羹nyesinde gelistirerek 500 e yak覺n 羹ye ve yar覺m milyon euro luk mal varl覺覺 ile iftihar edeceimiz bir kurum oldu. Bu noktaya gelmemiz i癟in her can覺m覺z kendi 癟ap覺nda katk覺 sundu. Bu gelismeler ve kazan覺mlar bizlere birileri taraf覺ndan hediye edilmemis bilakis el emeimizin, al覺n terimizin sonucudur. Bu nedenle t羹m canlar覺m覺z覺 kutluyor, hepsinin g繹n羹lden bir alk覺s覺 hak ettiini d羹s羹n羹yorum. G羹n geldi, karamsarl覺a kap覺ld覺k, g羹n geldi, kendimizi olduumuzdan fazla zannettik ve hayaller kurduk. Ama hepsini inanarak i癟ten yapt覺k.Hayal olduunu anlad覺覺m覺z zaman bile g繹zlerimiz yasard覺. B繹yle bir kararl覺l覺k ve b繹yle bir inanma elbette basar覺ya g繹t羹recekti. Ancak bug羹nk羹 ulas覺lan durum yeterli bir durum deildir. Saat gibi 癟al覺san bir kurum olabilmemiz i癟in 繹nemli 癟al覺smalar yapmam覺z gerekiyor. Amat繹r 癟al覺smadan profesyonel 癟al覺smaya ge癟meliyiz. Kararlar amat繹rler taraf覺ndan al覺n覺rken, uygulanmalar覺 uzmanlar 羹zerinden olmal覺. Cemevi Yapt覺rma Derneimizin 癟etin 癟al覺smalar覺 sonucunda a癟覺l覺s覺n覺 yapaca覺m覺z cemevimizi sat覺n ald覺k. Cemevi Yapt覺rma Derneimiz kendisini Frankfurt Alevi K羹lt羹r Vakf覺na d繹n羹st羹recektir. Bu da gelecee y繹nelik 癟ok 繹nemli bir temel tast覺r. Vak覺f personal ve maddi kaynak imkanlar覺 yaratarak, yar覺nlarda daha rasyonal ve daha 羹retken 癟al覺sma yapmam覺z覺 saglayacakt覺r. Hayallerini ulasabilir hedeflere 癟eviremiyen, 羹retkenlii ak覺lc覺l覺覺 kendine destur edinmeyen hareketlerin basar覺ya ulasma sanslar覺 azd覺r. Alevi hareketi y羹z y覺llardan beri kendi kendini y繹neten ve imkanlar覺n覺 kendi yaratan bir harekettir. Bu nedenle basar覺lar覺 s覺n覺rl覺d覺r. Bu basar覺lar覺n kal覺c覺 olabilmesi, ancak kurumsallasmakla m羹mk羹nd羹r. Bu nedenle t羹m alevilerin bu kuruma sahip 癟覺kacaklar覺ndan ve kurumu salamlast覺r覺caklar覺na olan inanc覺m覺z tamd覺r. Cemevimizin a癟覺l覺s覺, t羹m toplumumuza hay覺rl覺 olsun. Pir Yard覺mc覺m覺z, H覺z覺r Yoldas覺m覺z Olsun.


Alevi K羹lt羹r Merkezi ve Cemevi Yapt覺rma Dernei Baskan覺


Vahap Aslan