4 Kap覺 40 Makam

4 Kap覺;

 • eriat Kap覺s覺
 • Tarikat Kap覺s覺
 • Marifet Kap覺s覺
 • S覺rr-覺 Hakikat Kap覺s覺

1-eriat Kap覺s覺n覺n Makamlar覺;

  • 襤man getirmek
  • 襤lim 繹renmek
  • Namaz, oru癟, zekat ve hac ve gaza eylemektir ve cenabetten ar覺nmakt覺r.
  • Helal istemek, kazanmak, faizi haram saymakt覺r.
  • Nikah K覺ymak
  • Hayz ve Nifaz覺n  Nikah覺 haram eylemesi
  • Ar覺  giymek, ar覺 yemek
  • S羹nnet-i Cemaat
  • efkat
  • Emri marut, yaramaz ilerden ka癟覺nmak.

2- Tarikat Kap覺s覺:Eitim ve 繹retim m羹essesesidir

  • El al覺p t繹vbe k覺lmak
  • M羹rid olmak
  • Sa癟覺n gidermek ve libas覺n覺 giymek (g繹sterisiz k覺l覺k k覺yafette bulunmak.)
  • 襤nsan覺n nefsi ile m羹cadele etmesi
  • Hizmet etmek
  • Korku (hata yapmaktan, g繹n羹l k覺rmaktan,k繹t羹l羹k yapmaktan kork)
  • Umut tutmak
  • H覺rka, (sadelik), Zembil(Hakk覺n yolunda giden, ulu tanr覺n覺n dostluunu arayan , kendisine tanr覺tanr覺 sevgisinin ateiyle yol g繹sterecek ayd覺nlat覺c覺 aramak i癟in durmadan gezip dolamay覺), Makas(d羹nya ile ilgili her t羹rl羹 ihtiras覺n tehlikeli olabilecek her t羹rl羹 d羹羹ncenin zihinlerden s繹k羹l羹p at覺lmas覺), Seccade (Tanr覺n覺n kar覺s覺nda insan olunun ne kadar aciz olduunu kavrayarak kibir h覺rs kendini beenmilik gibi duygulardan uzak durmak), 襤bret , Hidayettir.
  • Sahib-i makam sahib-i cemiyet, (evresinde kendisine ve bilgisine g羹venen bir topluluk oluturabilecek bir kii sahib-i cemiyet olacak)
  • Ak ve evk ( Bu makama gelmi Hak , bu kap覺da ald覺覺 gereli bilgi birikimi ile, belli bir olgunluk d羹zeyine ulat覺ktan sonra ve salam ahlak deerlerine sahip olduktan sonra yoluna yine devam ederek o kutsal amac覺na ulamak ister bunun 繹zlemini duyar. B繹yle 繹zlemi duyan Tarikat kap覺s覺ndan Marifet Kap覺s覺na gelmitir.

3- Marifet Kap覺s覺

Bu kap覺da Yolun Talibi daha derin arat覺rmalar ve incelemeler yaparak dorular覺 ve Hakk覺 daha derinden kefedecektir.

  • Edep (Yolumuzun ahlak kurallar覺na ayk覺r覺 hi癟bir davran覺ta bulunmamakt覺r.)
  • Korku ( 襤nsanlar覺 癟irkin ve zararl覺 d羹羹ncelerden koruyacak bir g羹癟 kayna覺d覺r.)
  • Perhis/ Yetinmek ( Her t羹rl羹 a覺r覺 istek ve y繹nelilerden ve her t羹rl羹 a覺r覺 d羹羹nce ve duygulardan perhizkarl覺k yapmas覺)
  • Sab覺r / Kanaat (襤nsan ancak sab覺r ile kar覺lat覺覺 zorluklar覺n 羹stesinden gelir.)
  • Utanmak (Utanma duygusunu hisetmek ve ta覺mak olgunlaman覺n bir 癟ok baka 繹nemli ve deerli 繹gesini oluturur.)
  • C繹mertlik ( Bir insan , bir arif kiiye ger癟ek bir tanr覺 dostuna c繹mertlik yak覺覺r.)
  • 襤lim ( 襤nsan ancak ilim  ile yolunda sal覺kl覺 y羹r羹zebilecektir.)
  • Miskinlik (G繹sterisiz yaamak)
  • Marifet ( Kayna覺n覺 bilimden ve ulu Allaha kar覺 duyulan sonsuz bir sevgi , bir doyumsuz akve bitmez bir 繹zlemden alan hem bilim hemde sezgi ve i癟e doma yoluyla y羹ce tanr覺n覺n zat覺ve kainat覺n oluumuyla ilgili t羹m s覺rlar覺 saklad覺覺 t羹m ger癟ekleri bilme alma halidir.)
  • Kendini bilmek (Kendini bilen kii Hakk覺 da g繹rm羹 olur. Ve insan覺-覺 Kamil olmak yolunda b羹y羹k bir ad覺m daha at覺lm覺 olur.)

4- Hakikat Kap覺s覺

襤nsan bu kap覺dan ge癟tikten sonra Tanr覺 dostluuna kavumak o sonsuz deryaya ulaarak , orada eriyerek yok olan bir damla haline d繹n羹menin hazz覺n覺 tadar. Bundan sonra d繹n羹p insanl覺a hizmete gitme kap覺s覺d覺r.

  • Toprak olmak ( al癟ak g繹n羹ll羹 olmak)
  • 72 Milleti ay覺plamamak (D羹nya insanl覺覺n覺n hi癟 birini hor g繹rmemek ve ay覺plamamakt覺r.)
  • Elinden geleni men k覺lmamak (Kiisel fedakarl覺klar yaparak dilek sahibinin derdine derman olmakt覺r.)
  • Hereyin kendisinden g羹ven k覺lmas覺 (
  • Tanr覺ya r覺za g繹stermek
  • Sohbet
  • Seyir (襤nsan tasavvuf felsefesine g繹re 3 繹nemli yolculuk yapar. 1- Tanr覺 kat覺nda bir asl覺 ve ger癟ei olarak yarat覺l覺r ve d羹nyaya gelir . 2- d羹nyada insanlar kamil olabilme uruna verdii 癟abalar sonucunda makam覺na ula覺r. 3- Tanr覺ya seyirdir.
  • S覺rr (Ger癟ek olan tek varl覺k Y羹ce Allah覺n varl覺覺d覺r. Dolay覺s覺yla ger癟ekle ilgili s覺rlar , Allaha ait s覺rlard覺r.
  • M羹nacatt覺r. (Tanr覺ya ulama , Ona s覺覺nmad覺r.)
  • M羹ahade (Tanr覺n覺n cemalini g繹rebilmek o eriilmez zevke erebilmek yeri , mutlak ger癟ee ulamakt覺r.)