CEMDE 12 H襤ZMET

  1- M羹rid (Dede)

  Hizmet itibari ile Hz. Muhammed, Hz. Ali ve Haci Bektasi Veli羸i temsil eder.
  Cem Erkan覺 Bakanl覺覺n覺 yapar,ikrar al覺r nasip verir. Cenaze, M羹sahiplik, Nikah,   S羹nnet, Ad takar (isim takar).

  2- Rehber

  G繹rev itibariyle 襤mam H羹seyin織i temsil eder.
  Yola girmek isteyenleri haz覺rlar, yol g繹sterir. M羹rsidin en yak覺n yard覺mc覺s覺d覺r.

  3-G繹zc羹

  G繹rev itibariyle Ebuzer Gaffariyi temsil eder.
  Rehberin yard覺mc覺s覺d覺r. Cem'in sessiz ve sakinlik i癟inde gecmesini salar.    Cemin bekcisidir.

  4- erac覺 (Delilci)

  G繹rev itibariyle Cabir El Ensariyi temsil eder.
  Cem evinde bulunan ayd覺nlatma ara癟lar覺n覺 yakar.
Buhardanl覺klar覺 ve Mumlar覺   (eralar覺) haz覺rlar.

  5- Zakir (A覺k)

  G繹rev itibariyle Bilal Habei temsil eder.
  Cemde Tevhid, Duazde imam, Mersiye, Semah, Nevruzi'ye s繹yler.

  6- S羹p羹rgeci(Ferra)

  G繹rev itibariyle Selman覺 Piri pak覺 temsil eder.
  Cem evinin s羹rekli temizlii ile mekul olur.

  7- Meydanc覺

  G繹rev itibariyle H羹zeyme t羹l Yemeniyi temsil eder.
  Cem evinde Semahserleri kald覺r覺r. Postlar覺 yerine dizer.

  8- Niyazci

  G繹rev itibariyle Mahmut el Ensariyi temsil eder.
   Kurbanlar覺 tekbirler ve keser. Gelen Lokmalar覺 al覺r ve da覺l覺m覺n覺 salar.

  9- Ibrikci

  G繹rev itibariyle Kamber Hazretlerini temsil eder.
  Cem de M羹ridin ve Cem erenlerinin abdest almalar覺n覺 salar.

  10- Kap覺c覺

  G繹rev itibariyle G羹lam Keysaniyi temsil eder.
  Ceme gelen erenlerin evlerini g繹zetler.

  11- Peyik癟i

  G繹rev itibariyle Amri Ayyariyi temsil eder.
  Cem olaca覺n覺 t羹m canlara duyurur.

  12- Sakac覺

  G繹rev itibariyle Ammari Yaseriyi temsil eder.
  Cem evinde Su, erbet, Saka, S羹t v.b. da覺l覺m覺n覺 salar.