Kurban

Hakk’a sunulan , eti yenilen hayvana kurban denir. Alevilikte Allah yoluna, Ä°nanç yoluna, ululara  ve Hakk’a yakınlaÅŸmak için kesilir.