Muharrem

Kurban Bayram覺 Hicri Takvim'e g繹re Zilhicce ay覺n覺n 10. g羹n羹 balar. Kurban Bayram覺n覺n 1'nci g羹n羹nden balayarak 20 g羹n say覺l覺r. 20'nci g羹n羹n akam覺 Muharrem Orucu i癟in niyet edilir ve oru癟 balar. Muharrem Orucundan 繹nce 3 g羹nl羹k MASUM-U PAK ORUCU tutulur. Bu oru癟 K羹fe'de ehit d羹en M羹sl羹m Bin Ak覺yl ile 癟o癟uklar覺 ibrahim ve Muhammet i癟in tutulur. M羹sl羹m, imam H羹seyin'in amcas覺n覺n olu ibrahim ile Muhammet ise amcas覺n覺n torunlar覺d覺r. 3 g羹nl羹k Masum-u Pak ve 12 g羹nl羹k Muharrem Orucu olmak 羹zere toplam 15 g羹n oru癟 tutulduktan sonra Muharrem Ay覺n覺n 13'nc羹 g羹n羹 kurbanlar覺 t覺lan覺r ve AURE da覺t覺l覺r. Kurban imam Ali Zeynel Abidin'in Kerbela Katliam覺ndan kurtuluundan duyulan sevinci belirtir. Muharrem Ay覺nda elence yap覺lmaz, b覺癟aa ve kesici aletlere el s羹r羹lmez, d羹羹n-nian-s羹nnet t繹renleri yap覺lmaz, kar覺 koca ilikileri kesilir, kurban kesilmez, et yenilmez. Kerbela ehitleri'nin 癟ektikleri susuzluu hissetmek i癟in su i癟ilmez, elence yerlerine gidilmez, sa癟 ve sakal tra覺 olunmaz.
G羹n羹m羹zde bunlar覺n bir b繹l羹m羹 uygulanamamaktad覺r. rnein, sakal tra覺 olmamak gibi...
Su saf olarak i癟ilmemektedir. V羹cudun su ihtiyac覺 yenilen yemeklerden, 癟ay-kahve-merubat-meyve suyu-ayran gibi s覺v覺 i癟eceklerden kar覺lan覺r.
Alevi inanc覺 ekilcilie tak覺l覺p kalmay覺 deil, 繹z羹 benimser. Akl覺n ve ilmin yolundan ayr覺lmaz. nemli olan imam H羹seyin'in ve dier Kerbela ehitleri'nin 癟ektikleri ac覺y覺 ve zorluklar覺 beyninde, kalbinde ve g繹nl羹nde duymakt覺r. Onlar gibi d羹羹n羹p, onlar gibi yaay覺p, onlar gibi inanmakt覺r. Zalime kar覺 癟覺k覺p, mazlumdan yana olmakt覺r.
Eline-diline-beline sad覺k olup insanca ve onurluca yaamakt覺r. Onlara lay覺k olmakt覺r. lmeden 繹nce 繹lmek, 繹ld羹kten sonra yaamakt覺r. Yaayan 繹l羹 olmamakt覺r. Yar覺n onlar'覺n huzuruna aln覺 a癟覺k y羹z羹 pak 癟覺kmakt覺r. Onlar'覺n b覺rakt覺覺 onurlu mirasa sahip 癟覺kmakt覺r.
Belirlenmi bir iftar vakti'de yoktur. Akam olup g羹ne bat覺nca, karanl覺k g繹zle g繹r羹nce oru癟 a癟覺l覺r. Gece sahura kalkma uygulamas覺 Muharrem Orucu'nda yoktur.
Oru癟 tutulmadan 繹nce (yatmadan 繹nce) 繹yle niyet edilir. Niyetten sonra Muharrem Orucu balar.


BiSMi AH. ALLAH ALLAH. ERENLERiN HiKMETiNE. ER HAK MUHAMMET-ALi AKINA. iMAM HSEYiN EFENDiMiZiN SUSUZLUK ORUCU NiYETiNE. KERBELA EHiTLERi'NiN TEMiZ RUHLARINA MATEM ORUCU NiYETi iLE HZ. FATMA ANAMIZIN EFAATiNE. 12 iMAM, 14 MASUM-U PAK EFENDiLERiMiZiN EVKiNE, 17 KEMERBESTLER HRMETiNE HAZIR-GAYiP GEEK ERENLERiN YCE HMMETLERi ZERiMiZDE HAZIR VE NAZIR OLA. LANET MNKiRE. LANET YEZiD'E. RAHMET MMiN'E ALLAH EYVALLAH. H