Balama ve Halk m羹zii eitimi

Anadolu'nun sahip olduu insanl覺k miras覺n覺n en 繹nemlilerinden biri y羹zy覺llar覺n k羹lt羹r birikimi ile olumu halk m羹ziidir. Anadolu insan覺 geleneksel m羹ziini usta c覺rak ilikisi ile g羹n羹m羹ze kadar otantik ekli ile yaatmay覺 baarm覺t覺r. Ancak son d繹nemde bu durum farkl覺 bir gelime g繹stermee balad覺. Youn bir ekilde k繹yden ehire g繹癟 olay覺n覺n yaand覺覺 bir ortamda m羹ziimizi gelecek kuaklara aktarmak i癟in evrensel m羹zik eitimini desteklememiz gerekiyor. 

Muzaffer Sar覺繹zen ve Nida T羹fekci ile balayan geleneksel halk m羹zii cal覺malar覺 devam ederken 羹lkemizde akademik m羹zik eitiminin de h覺zla gelimekte olduunu g繹r羹p seviniyoruz. 襤htiya癟 duyulan bir halk ezgisinin notalar覺n覺 bulmak y覺llard覺r bu m羹zikle ilgilenen profesyonel veya amat繹r t羹m m羹zisyenlerin en b羹y羹k sorunu olmutur.

Halk m羹zii notas覺 yay覺nlayan baz覺 kurumlar bu notalar覺n kurum d覺覺nda kalan 癟evrelere ulamas覺na engel olduklar覺 gibi onlar覺 halk m羹ziinin asl覺n覺 bozmakla ve yozlat覺rmakla da su癟lam覺lard覺r. Oysa ki, o notalar覺n vokal m羹zik i癟in mi yoksa enstr羹manlar i癟in mi d羹zenlendii bile belli deildi. Hala kar覺覺kl覺覺n ve d羹zensizliin tam olarak ortadan kalkt覺覺 s繹ylenemez. 

Yapm覺 olduum bu calimalarda evrensel m羹zik bilgilerini de g繹z 繹n羹nde bulundurarak temel m羹zik kavramlar覺n覺n daha kolay anla覺lmas覺n覺 saglamaya 癟al覺t覺m. Notalarda vokal ve enstr羹mental b繹l羹mlerin kendi yaz覺m tekniklerine uygun olmalar覺na 繹zen g繹sterdim. Baz覺 t羹rk羹lere enstr羹man i癟in 繹zel b繹l羹mler ekledim.     Medet Aslan

 

Balama ve Halk m羹zii eitimi

  • Temel M羹zik Teorisi
  • Bona
  • Solfej (Deifre)
  • Nota (M羹zik yaz覺s覺)
  • Halk m羹zii us羹lleri (uygulamal覺)
  • Balama D羹zeni ve Karad羹zen eitimi
  • Balamada Ornamento, Artik羹lasyon, elpe, Et羹d ve kondisyon al覺t覺rmas覺
  • Halkm羹zii genel repertuvar cal覺mas覺

Temel m羹zik eitim d繹nemi yakla覺k 8-10 hafta s羹rmektedir.

Temel eitim derslerine 10 yaindan itibaren kay覺t yap覺l覺r.