18.05.11 22:46 zaman: 10 yrs

FRANKFURT ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİNDE ULULARIN ULUSU ȘAH HATAYİ ANLATILDI VE ANILDI…

 

FRANKFURT ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİNDE ULULARIN ULUSU ȘAH HATAYİ ANLATILDI VE ANILDI…


Muhammed Ali´yi candan sevenler

Yorulup yollarda kalmaz inșallah

İmam Hasan´ın yüzün görenler

Hüseyin´den mahrum kalmaz inșallah

. . .

HATAYİ der bu iș bir gün biter a
Özünü katagör ulu katara

Mehdi șevki bu cihanı tutar a
Șah oğluna sitem olmaz inșallah.


30 Nisan 2011 - MÜRȘİT VELİYETTİN ULUSOY HANEMİZDE BİRLİK
ÇAĞRISI YAPTI !Yol için, birlik için bir yıldan beri yollara düșmüș ulu mürșidin yolu Frankfurt´ta
da düștü. Uzun zamandan beri Alevi camiası içinde olup bitenlere suskun kalan
ulu mürșit temel sorunumuz olan birlik sorununa değindi, birlik olmanın nasıl
olacağını anlattı, birlik olmanın ne denli acil olduğunu vurguladı, soruları
dinledi… Eylül´de Hacı Bektaç´da büyük bulușma olacağını müjdeledi. Bütün umudumuz, bu bulușmada duygular değil, akıl hakim olsun, Alevi-Bektașilerin gözcüsü, sözcüsü, ortak iradesi yaratılsın…


AABF
İnanç Kurulu Bașkanı Cafer Kaplan Dede, AABF- Hessen Bölgesi İnanç Kurulu Bașkanı Kasım Erdoğan dedede birlik isteklerinin altını çizdiler. Hacı Bektaș Dergahı
Dedesi Ozan Dertli Divani, toplantının amacını açıkladı, Alevi-Bektași inancının asimile olmaya bașladığını, bunu ancak hepberaber engelleyebileceğimizi vurguladı ve toplantının sonunda tüm canları sözleriyle ve deyișleriyle birliğe davet etti.

4 Mayıs 2011 - ALMANCA PANEL

Șah Hatayi ve Safavi Devleti´nin tarihsel durum ve gelișimi Heidelberg
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Robert Langer
tarafından,
tarafsız bir bilim adamı gözüyle anlatıldı.


AABF – Eğitim sorumlusu İsmail Kaplan, Șah Hatayi´nin șiirleriyle Aleviliğin
inanç sistemini anlattı. Genç Üyemiz Koray İzci, sazıyla güzel bir resital sundu.
Paneli Dr. Hüseyin Akpınar sundu ve yönetti.


5 Mayıs 2011 - ȘAH HATAYİ ANISINA DUVAZ ERKANI


Kasım Erdoğan dede, Naime Nayman ana, Kültür Kolu Bașkanı Zahide
Aydoğan
,

Zakirler
Hüseyin
Akkuș
ve Ahmet
Aslan
,

Frankfurt ve Friedberg derneklerinden katılan Semah öğrencilerinin Semah
dönmeleriyle Șah Hatayi anıldı, anlatıldı, onun cismi ve ruhunda dualar söylendi.


6 Mayıs 2011 - TÜRKÇE PANEL


Cumhuriyet Gazetesi Yazarı ve Genel Yayın Müdürü Miyase İlknur, Ankara Üniversitesi öğretim
görevlisi ve Araștırmacı Yazar Prof. Dr. Hasan Onat, Dede Hüseyin Erdoğan, dede Kasım Erdoğan ve Ozan Muharrem Temiz´in konușmacı ve konuk
olarak katıldıkları Paneli Kültür Kolu Bașkanı Zahide Aydoğan sundu ve yönetti.


Panelin bașlangıcında 6 Mayıs´ın (1972) önemi hakkında açıklama
yapıldı ve Deniz, Hüseyin ve Yusuf Canlarımızın anısına saygı
durușunda bulunuldu.

Prof. Hasan Onat, izleyicilere tarihi
durumları anlattı, iki türk devleti arasındaki anlașmazlığın nedenlerini açıkladı.
Temel çelișkinin mezhep değil, iktidar ve toprak edinme, ipek yollarının ele geçirilmesi
olduğunu söyledi.

Miyase İlknur, Șah Hatayi´nin evladı
resul olmadığını, türkmen olduğunu, Alevi devleti kurduğunu, zamanın șartlarına
göre davranıș sergilediğini, Hacı-Bektaș ve Yunus Emre´den fazlaca etkilenmediğini,
Alevi İnanç sisteminin önemli elementlerinin onun tarafından konulduğunu anlattı.

Muharrem Temiz, sakin ve engin sesiyle,
izleyicileri büyüleyen deyiș ve duvazlar okudu.

Dede Hüseyin Erdoğan ve dede Kasım Erdoğan, Ana Naime Nayman dualar ettiler.

Her toplantıdan sonra, hazırlanan lokmalar dağıtıldı ve
izleyiciler tarafından bu tip bilgilendirme toplantılarının daha sık yapılması istenildi.

Redaksiyon