Tan覺t覺m

Alevi Ayd覺n ve Akademisyenler cal覺ma grubu, retmenlerden, Yerel Politikac覺lardan, M羹hendislerden, rencilerden, Serbest cal覺anlardan, Sosyal Dan覺manlardan, Alevi dernekleri y繹neticilerinden ve demokratik kurum ve kurulularda aktif olan duyarl覺 ah覺slardan oluuyor.


Ayda bir kereye mahsus olarak toplan覺r ve senede 8-10 konuyu ele al覺r.
15.12.99 tarihli ilk resmi bulumam覺zda B繹ylesi cal覺ma grubunun gerekli olduunu ve 繹zellikle o d繹nem t羹rkiyeliler ve M羹sl羹man lar i癟in aktuel olan Islam Din Dersleri g羹n羹n g羹ncel sorunlar覺 olduundan, Bizimde motive olmam覺za neden oldu.


n arat覺rmalar覺m覺zda Frankfurt ve civar覺nda yaayan alevi k繹kenli Ayd覺n ve akademisyenlerin bir 癟ou, baz覺 nedenlerden dolay覺 faaliyet g繹steren Alevi Derneklerinin 癟al覺malar覺nda kat覺lmada 癟ekingeleri olduunu ama oluacak bir inisiyatifte yer alabilecekleri sinyalleri bize geliyordu ve b繹ylede oldu.Ilk toplant覺m覺zdan sonra 3 kiiden oluan sekreterya 2000 y覺l覺n覺n ba覺ndan itibaren hali ile Alevileride ilgilendiren Alevi Din Dersleri ve dier konular i癟in Frankfurt ve civar覺nda yaayan, bir 癟ok Ayd覺n ve Akademisyeni yaz覺l覺 davetiye ile ilk bulumaya davet ettik. Kat覺l覺m覺n s羹rekli art覺覺 bizi hem daha fazla motive ediyordu hemde yeni yeni konulara el atma cesareti veriyordu.


Ilk etapta Alevi ve Ayd覺n Dostlar Grubu" olarak adland覺r覺ld覺k. Ilk ilke olarak Dostluk Ilikisini" gelitirmek, Seminer, Panel d羹zenlemek, g羹ncel konulara el atmak, G繹癟menler ile ilgili sosyal, ekonomik ve politik gelimeleri takip etmekti.
Ayd覺n D羹羹nce, zg羹r Fikir kl羹b羹 olma hedefimizde hem fikir olduk ve ayn覺 zamanda Alevilikteki Humanist felsefe anlay覺覺n覺 modern ve cada giriimlerle 繹renmek, uygulamak ve tan覺tmak.


Avrupa ve T羹rkiye'deki politik gelimeleri yak覺ndan izleyip ve gerektiinde duyarl覺 olmam覺z覺 hedef olarak belirttik.


2000 y覺l覺n覺n ba覺ndan 2005 in sonuna kadar bir cok konuyu konumac覺 ve panelistlerle iledik


Iledigimiz konulardan Baz覺lar覺:


Alevilik ve Alevilikte Insan Ilikileri
Din Dersleri Okullarda Alevi retisi"
Osmanl覺 imparatorluu ve J繹nt羹rk Hareketi
Deprem ve T羹rkiye de deprem Sorunu
Alevilikte Humanizmin evrensel ge癟erlilii
G繹癟menler ve Alevi G繹癟menlerin Sorunlar覺
Mahalli Se癟imler ve Almanya Belediyelerin yetki ve G繹revleri
Cem Evi Yapt覺rma Derneinin projesinin Tan覺t覺m覺
Yabanc覺 D羹manl覺覺 ve Al覺nmas覺 Gereken nlemler
Dan覺manlar Projesi ve Ment繹rl羹k


Cal覺malar覺m覺z覺n s羹reklilii ve devam覺 a癟覺s覺ndan Sosyal demokratlara Yak覺nl覺g覺 ile bilinen Friedrich Ebert Vakf覺" ile ge癟ici olarak birlikte cal覺mam覺zda u Konular覺 iledi:


T羹rkiye ve Avrupa Topluluun Gelecegi
Hessen Eitim Sistemi
Almanya Anayasal Sistemi ve Ileyii
Yunus Emrenin Yaam覺 ve iirleri
40 Y覺ll覺k G繹癟menlik ve Tarihi
Gen癟lerde Kriminalite Sorunu
Projeler ve Finanse Konumu ve
Yabanc覺lar yasas覺
Federal Parlemento se癟imler ve bizim Beklentilerimiz
Kad覺nlar覺n T羹rkiyedeki Yeri ve Konumu
Frankfurt ok K羹lt羹rl羹 Dairesinin Konseptinin Tan覺t覺m覺
Ailede Problem ve Sorunlar
Avrupadaki T羹rk Bas覺n覺n覺n D羹n羹 Bu g羹n羹 ve Yar覺n覺
Insan Ilikilerinde Sorunlar覺n 繹z羹m羹
Hessen Okul Yasas覺
Hertie Vakf覺 ve Yabanc覺 繹rencilere verilen Burslar
olmak gibi konular ilenildii gibi bu buluman覺n bir 癟ok insan覺n birbirlerini tan覺mas覺na, birlikte k羹lt羹rel etkinliklere kat覺lmas覺na, Kurum ve kurulularla ilikiye ge癟mesine vesile oldu. Seviyeli tart覺ma, dinleme ve kat覺lanlara kar覺 sayg覺l覺 davranmak davran覺覺m覺z覺n en 繹nemli konumunu alm覺st覺r.
Birlikte yemek yemek, beraber halk t羹rk羹leri, sanat m羹zii usta insanlardan hem enstr羹mantallar覺yla 癟al覺n覺p s繹ylenmesi ayr覺 bir.............. Deyiler dinlerken Ge癟miten Bug羹ne nas覺l gelebildiimizi bu buluma ve g繹r羹me sayesinde bulabiliyoruz.

2008 y覺l覺n覺n balamas覺yla bulumalar覺m覺z ayda bir kereye mahsus olmak 羹zere Frankfurt Cem Evi nde yap覺l覺yor. Tarih ve zaman davetiyeler ile belirtiliyor.

Kahraman